سفیر سلامت

با عنایت به خداوند متعال،تلاش وکوشش تمام وقت در اسفندماه سال ۱۳۹۲ موفق به اخذ موافقت اصولی جهت تاسیس مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری درمنزل از دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و در مورخ ۱۳۹۳/۳/۵ موفق به دریافت پروانه بهره برداری شدیم.سفیر سلامت در زمینه ی خدمات پرستاری،زخم بستر،درمان زخم بسترو پرستاری درمنزل فعالیت می کند.